Geologia

 

Działania z zakresu geologii projektów robót geologicznych oraz dokumentacji:

  geologiczno - inżynierskich

hydrogeologicznych   

złożowych

innych dokumentacji geologicznych

 

Wykonywanie w terenie wszelkich prac, takich jak: wiercenia, sondowania, pobór prób wód i gruntów,

opis makroskopowy gruntów, kartowanie geologiczne, pomiary geodezyjne wyrobisk górniczych. 

 
 

Geotechnika

 

Opracowanie oraz wykonanie w terenie wszystkich prac zmierzających do wykonania

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmujących:

opinie geotechniczne

  dokumentacje badań podłoża gruntowego

projekty geotechniczne

 
 
 

Hydrogeologia

 

Opracowanie projektów robót geologicznych dla wykonania dokumentacji:

 hydrogeologicznych ustalających zasoby oraz właściwości wód podziemnych

hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z:

  - wykonaniem odwonień budowlanych,

  - odwodnień w celu wydobywania kopalin,

 - wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne

 projekty odwodnień

projekty monitoringu wód podziemnych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiertnictwo

 

Szeroko pojęte wykonanie wierceń geotechnicznych i geologicznych, metodami:

sznekiem

sznekiem w rurach

szapą

gryzerem na mokro

rdzeniową

średnice odwiertów od fi 110 mm do 500 mm

głębokość wierceń: do 200m

 

Rodzaje otworów:

badawcze

hydrogeologiczne: ujęcia wód podziemnych (studnie)

piezometry

wykorzystanie ciepła z ziemi - pompy ciepła

odwodnieniowe 

  
 
 

 

Ochrona Środowiska

 

wykonywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko

wykonywanie inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych

wykonywanie ocen i opinii przyrodniczych

opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko

negocjacje środowiskowe

udział społeczeństwa

zgłoszenia i pozwolenia emisyjne

pozwolenia na wytwarzanie/przetwarzanie i zbieranie odpadów

pozwolenia zintegrowane

pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia na budowę

 

Uzyskujemy pozwolenia na budowę dla obiektów:

kubaturowych

przemysłowych

energetycznych

drogowych

 

W zakresie działu jest opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych,

branżowych oraz wszelkich uzgodnień.

 
 
 

Agro Trade Grzegorz Bujak

ul. Ks. Stanisława Staszica 6/010

25-008 Kielce, świętokrzyskie

NIP: 768 157 10 31

Fax 41 242 19 15                                                                                                                                   

Copyright ©2017 Agro Trade , All Rights Reserved. 
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage